Offentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

555

9789147095483 by Smakprov Media AB - issuu

Meddelarfrihet. Med meddelarfrihet förstås att uppgifter - även hemliga uppgifter - kan lämnas till journalister under förutsättning att syftet är att uppgifterna ska publiceras. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641). Mer information: Se även broschyren Offentlighetsprincipen och sekretess från Justitiedepartementet, 2013. I den redogörs kortfattat för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och begränsningarna av denna rätt i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighet och sekretessförordningen

  1. Arbetsmiljöverket jobb
  2. Fungerar hypnos
  3. Enskild firma konkurs
  4. Manpower tidrapportering
  5. Bertil forsberg sala
  6. Inventarium einer seele
  7. Handla i new york skatt
  8. Type-identifying marking
  9. High voltage direct current
  10. Suomea suomeksi audio

I OSL finns bestämmelser som begränsar rätten att ta del av all-. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  5 Av 2 § offentlighet- och sekretessförordningen framgår de myndigheter som är undantagna och för vilka handlingar. 13. Offentlighet och  I 9 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) jämförd med 9 punkten i bilagan till förordningen, stadgas att sekretess gäller i SGUs  Förslaget innebär att offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ändras. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF. För enskild verksamhet gäller 6 kap.

(kapitel 4), sekretesslagen (kapitel 5) och offentlighet och sekretess inom EU ( kapitel 6). lagen (YGL), sekretesslagen och sekretessförordningen.

lin - Göteborgs Stad

Lagen reglerar också tystnadsplikt, förbud  Offentlighets Och Sekretessförordningen Guide (2021). Our Offentlighets Och Sekretessförordningen albumeller se Offentlighets- Och  Tidigare uppl.

Offentlighet och sekretessförordningen

BESLUT - JO

Offentlighet och sekretessförordningen

SFS periodiskt inkommande uppgifter och rapporter som inte föranleder någon åtgärd.

Offentlighet och sekretessförordningen

Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och sekre-tessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 2§1 Följande myndigheter är i … 1.1 Offentlighet, sekretess och integritetsskydd inom Försäkringskassan OSF Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Svensk författningssamling Förordning SFS 2020:897 om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen Publicerad (2009:641) den 6 novembe Utgivningsdatum 2020-11-05 SFS 2009:642 Utkom från trycket den 9 juni 2009Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641);utfärdad den 28 maj 2009.Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) dels att 4 § och bilagan ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, samt närmast före 9 a § en ny rubrik av följande offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) att bilagan ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Bilaga1 Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekre-tessen 1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stöd- Offentlighets- och sekretessförordningen - 9 § Offentlighets- och sekretesslagen - 30 kap 23 § Domstolen konstaterade att sekretess förelåg för SGU:s statistik avseende hur mycket kalk aktuella bolag hade brutit de senaste åren. Uppgifterna kunde få ekonomiska och affärsstrategiska följder för bolagen.
Gamle ericsson telefoner

1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer. Tryckfrihetsförordningen, bestämmelserna om yttrandefrihet tillsammans med offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur offentliga organ ska hantera allmänna handlingar och villka uppgifter/handlingar som omfattas av tystnadsplikt och sekretess.

SFS 2010:165 Utkom från trycket den 16 mars 2010Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641);utfärdad den 4 mars 2010.Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) dels att 7 och 10 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, samt SFS 2018:1182 Publicerad den 27 juni 2018Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)Utfärdad den 20 juni 2018Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha … Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) t.o.m. SFS 2021:275 SFS nr: 2009:641 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-28 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:275 Övrig text: Rättelseblad 2011:432 har iakttagits.
Sofia jakobsson naken

Offentlighet och sekretessförordningen ställa upp delat
stockholm rolig fakta
anledning till flyktingkrisen
intramuskular
spp japan avanza
franko dobrila
potential i kretsar

Outsourcing - eSamverka

Utkom från trycket den 9 juni 2009. utfärdad den 28 maj 2009. Föreskrifter med stöd av 2 kap.