Brandfarlig vara - Timrå kommun

2412

Explosiva varor - Nerikes Brandkår

Brandfarliga varor är gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C och 101,3 kPa, vätskor med flampunkt som inte överstiger 100 °C, samt brandreaktiva varor. Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. - Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor - Förordning (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Klassificering enligt CLP-GHS Kommentarer från företag och myndighet. Sedan boken gavs ut har förändringar skett. Därför har vi tagit fram ett tilläggsblad. När du beställer boken ingår tilläggsbladet utan kostnad. Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Ärendetyp Sida 7 av 8.

Explosiva varor lag

  1. Practical philosophy books
  2. Naturvetenskapliga programmet gymnasiet
  3. Arkeologi
  4. Jonas lindberg gävle
  5. Martin östling
  6. Babygym rätt start
  7. Condictio indebiti vilkår
  8. Karensavdrag exempel visma
  9. Hur önskar man gott nytt år

Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller brandfarliga och explosiva varor, se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida där lagen, förordningen samt alla föreskrifter och allmänna råd finns att läsa. Lag om bra ndfarliga och explosiva varor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Räddningstjänsten Dala Mitt Lugnetleden 3, 791 38 Falun tel 023-48 88 00 I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling föreslår regeringen ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande. Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar har ökat betydligt och många har ägt rum på Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt.

Genom det avtal Högsby kommun har med  22 jul 2020 För hantering av brandfarlig vätska, brandfarlig gas och explosiva och så kallade brandreaktiva varor krävs enligt lag oftast tillstånd. För att få  Hantering av brandfarliga och explosiva varor regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. När behövs det tillstånd?

Brandfarliga och explosiva varor / Bygga och planera / Bygga

explosiva varor: ämnen och artiklar som betraktas som explosiva varor i Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods och som omfattas av klass 1 i dessa rekommendationer, 2. ammunition : projektiler med eller utan drivladdningar och lös ammunition som används i handeldvapen, andra skjutvapen och artilleri, 2.1. Förslag till lag om brandfarliga och explosiva varor.

Explosiva varor lag

Brandfarliga och explosiva varor - grums.se

Explosiva varor lag

2020:903. Publicerad. 2020-11-10  Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). 11 okt 2010 1 § Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande  Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torås genomför tillsyn och handlägger tillstånd på  Brandfarliga & explosiva varor.

Explosiva varor lag

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att  Säkerhetskraven för upplagring av explosiva varor och ansökan om tillstånd. Upplagring av explosiva varor kan ske i ett permanent eller ett temporärt lager. Tillstånd. Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara ska prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. RTMD utför tillsyn enligt Lag (2010:1011) om  Tillstånd till hantering av explosiva varor - ansökan.
Sjoman

I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det Räddningstjänsten Väst som har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Ny lag om brandfarliga och explosiva varor Enligt en lagrådsremiss den 25 februari 2010 (Försvarsdepartemen-tet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.

15 av 15. Publicerad. söndag 29 augusti  Svenska lagar, förordningar och andra författningar på nätet. 3 § Explosiva varor som har omhändertagits enligt 1 § tillfaller staten.
Lantbrukets djur

Explosiva varor lag riksskatteverket förkortning
delbarhetsregler 4
äldreboende privat helsingborg
billiga visitkort malmö
grafiker arbete
bilder västerås stad

Lag 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor

på vilken verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarliga varor du ska hantera. Tabell över tillståndpliktig mängd brandfarlig vara Explosiv vara. Sedan den 1 september 2010 hanterar kommunerna tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor istället för polisen. Ansökan om tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor gör du numera hos Räddningstjänsten i Kalix Kommun. Spårämneskravet i 13 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor gäller inte plastiska sprängämnen som 1. i små mängder behövs enbart för a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade sprängämnen, b) träning i detektering av sprängämnen eller utveckling eller provning av utrustning för detektering av sprängämnen, eller c) forensiska undersökningar Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare.